Allmänna villkor

Allmänna villkor

§1 Användning av tjänster
Konfektyrtjänst Alnön ABs (nedan Konfektyrtjänst) tjänster riktar sig till grupper som avser att beställa samt återsälja konfektyr (nedan Gruppen). Ansökan om att få beställa kan beviljas juridisk person eller fysisk person 18 år, eller äldre, bosatt i Sverige (nedan Beställaren). Efter att ha anmält sig via vårt formulär erhålls ett startpaket innehållande säljmaterial.

Konfektyrtjänst intygar att Gruppen kommer att göra en förtjänst om 30% (trettio procent), om inte något annat har godkänts av Konfektyrtjänst, av beställningens ordervärde inklusive moms. Det förutsätter att Gruppen återsäljer godset enligt katalogpriser.

§2 Försäljningen
§2.1 Beställning av säljmaterial
Genom att Gruppen anmäler sig för en försäljning intygar Gruppen att avsikten med detta är att genomföra en försäljning. Säljmaterialet innehåller kataloger, innehållande det säljbara sortimentet och en kundlista, en informationsbroschyr samt inloggningar till säljportalen.

§2.2 Användning av säljmaterial
Efter att Gruppen har mottagit säljmaterialet åtar sig Gruppen att enbart använda detta i syfte att uppvisa sortimentet för Gruppens egna kunder. Gruppen åtar sig samtidigt att lägga sin egen beställning från Konfektyrtjänst, för att kunna förse sina egna kunder med gods.

§2.3 Avslut av försäljning
I samband med att försäljningen startar så väljer Gruppen ett avslutsdatum för försäljningen. Gruppen godkänner att, såvida inte Konfektyrtjänst har godkänt något annat, så plockas och skickas beställningen enligt kundlistorna som finns inlagda på Gruppens respektive säljarkonton, på dagen för försäljningens avslut kl. 12:00 (klockan tolv på dagen), svensk tid.

§2.4 Priser i katalogen
Priserna som visas i Konfektyrtjänsts kataloger är priserna som är tänkta att Gruppens kunder skall betala för sina varor till Gruppen. Konfektyrtjänst debiterar endast 70% (sjuttio procent) av katalogpriserna, om inte annat har godkänts av Konfektyrtjänst, i fakturan som ställs ut till Gruppen. Gruppen får därefter ta betalt enligt katalogpriserna för att göra sin utlovade förtjänst.

§3 Avvikelser
§3.1 Slutsålt gods
Konfektyrtjänst åtar sig att omedelbart inaktivera gods från att kunna beställas i säljportalen, om deras lager för godset tagit slut och godset temporärt eller permanent inte går att beställa hem från leverantören längre. Ifall Konfektyrtjänst inte kan leverera alla produkter enligt Gruppens beställning så skrivs de uteblivna varorna av från fakturan och restnoteras ej. Gruppen kommer då inte göra någon förtjänst på dessa gods. Konfektyrtjänst åtar sig att informera Gruppen ifall någon produkt som beställts skulle saknas.

§3.2 Reklamationer
Felexpedierat, saknat eller skadat gods kan reklameras av Gruppen i säljportalen. Det är Konfektyrtjänst som tar ställning till huruvida reklamationen skall godkännas eller ej och beslutet kan ej överklagas. Konfektyrtjänst kan begära ett fotografi eller en retur av skadat gods och åtar sig i dessa fall att betala frakten för returen.

§4 Betalningsvillkor
§4.1 Betalningsmetod
Betalning sker via faktura som skickas tillsammans med godset, som kan betalas via Bankgiro eller via Swish. Betalningen skall vara Konfektyrtjänst tillhanda senast 14 dagar (fjorton dagar) efter försäljningens avslut. Konfektyrtjänst tar alltid en kreditupplysning på Beställaren. Om Konfektyrtjänst inte kan bevilja fakturabetalning så kommer paketet att skickas mot postförskott eller förskottsbetalning via e-postfaktura.

§4.2 Utebliven betalning
Vid utebliven betalning av faktura så debiteras en påminneslseavgift om 60 kronor (sextio kronor), samt en dröjsmålsränta om 15% (femton procent). Vid utebliven betalning trots påminnelse så skickas ärendet för indrivning av inkassobolag och därmed debiteras Beställaren relaterade avgifter. Betalningsansvaret åligger Beställaren.

§5 Behandling av personuppgifter
Konfektyrtjänst behandlar alla personuppgifter som skickas in digitalt eller fysiskt. Beställningslistor i säljportalen raderas efter en avslutad försäljning, men fakturor sparas i 7 år (sju år) på grund av bokföringsskyldighet. Om Gruppen vill begära att personuppgifter rensas så avbryts försäljningen omedelbart utan några förpliktelser.

§6 Kontakt
Konfektyrtjänst AB
Org.nr. 559234-4328
Moms Reg.nr. SE559234432801

Postadress: Box 3, 865 21 Alnö
E-post: info@konfektyrtjanst.se
Telefon (vissa tider): 060-58 76 76

Meny